شما برای استفاده از این بخش باید اپلیکیشن بی اس وس رو دانلود کنید تا بتوانید دوستان نزدیک و یا خانواده ی خود را در هر جای دنیا هستند با فرستادن درخواست ردیابی، ردیابی کنید و تمام نگرانی و استرس را با استفاده از این بخش از خود و خانواده و دوستان خود دور بسازید.

امکان این رو هم دارید که بتوانید ببینید چه کسی در کجا شما را ردیابی کرده است و شما می توانید هر شخصی را که مزاحم است بلاک کنید و برای راحت پیدا کردن مخاطب خود از بخش جستجو استفاده کنید تا بدانید اعضای خانواده و یا دوستان نزدیک شما در چه مکانی قرار گرفته اند.

امکانات این صفحه شامل اینکه شما به تمام خانواده و دوستان نزدیک خودتون دسترسی دارید.

شما می توانید با مخاطب مورد نظر خود پیامک و صدا بفرستید.

شما می توانید با مخاطب مورد نظر خود پیامک و صدا بفرستید.